Finalmente decidín crear outro espazo onde almacenar os arquivos que imos usando durante o curso:boletíns de exercicios, exames (non, non os vou colgar antes de facelos, mala sorte), quizais apuntamentos...